projekt nr 17

17. Szafki dla uczniów w szkole - zdrowszy kręgosłup naszych dzieci!


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubartowie, ul. 1-go Maja 66-74

Skrócony opis

Zakup szafek na podręczniki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Opis projektu

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie BHP w szkołach wprowadza obowiązek zapewnienia uczniom miejsca na przechowywanie podręczników – rozwiązania te powinny były być wprowadzone już w pierwszym kwartale 2019 r.
Celem obecnego projektu jest znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie w zakresie zapewnienia uczniom szafek w szkole poprzez wykorzystanie środków Budżetu Obywatelskiego. Szkoła Podstawowa Nr 3 to największa szkoła podstawowa w mieście, licząca 1123 uczniów, co sprawia, że trudniej jest zabezpieczyć własność dzieci, zapewnić prywatność i komfort w szatniach szkolnych. Celem projektu jest również dbałość o zdrowie uczniów i zapobieganie nadmiernemu przeciążeniu kręgosłupów dzieci. Kolejnym celem projektu jest zmiana zwyczajów uczniów, rodziców oraz nauczycieli związana z codzienną organizacją życia w szkole.

Korzyści z realizacji projektu i wyznaczonych celów:
1. Zmniejszenie ciężaru zawartości plecaków u objętej projektem grupy.
2. Szansa na zwiększenie aktywności fizycznej uczniów, którzy mogą częściej chodzić do szkoły i ze szkoły piechotą.
Adresatami projektu są uczniowie klas 0 - V Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Łączna  liczba uczniów wymienionych klas objęta projektem wynosi 850 uczniów. Liczba uczniów wynika z danych pozyskanych od dyrekcji szkoły.

Wybór takiej grupy docelowej warunkowany był:
1. Ograniczeniami finansowymi Budżetu Obywatelskiego.
2. Wybraniem wszystkich szatni zlokalizowanych w jednym skrzydle szkoły. Możliwa jest kontynuacja działań w kolejnych latach tak, aby wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w indywidualne szafki szkolne.

Szacowane koszty:
- ok. 108 zł na każdego ucznia, co daje nam 108 zł x 850 uczniów = 91 455,85 zł brutto,
- szacowany koszt zawiera: koszt zakupu szafek oraz transport do miejsca docelowego,
- montaż szafek nie generuje dodatkowych kosztów.

Pomieszczenia wyznaczone do zamontowania szafek spełniają wymogi sanepidu i nie wchodzą w kolizję komunikacyjną.

Działania podjęte w czasie realizacji projektu:
1. Spotkanie z dyrekcją, która wyraziła zgodę na złożenie wniosku o zakup szafek szkolnych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego organizowanego przez Urząd Miasta Lubartów.
2. Rozmowy i konsultacje z rodzicami w celu wyboru najbardziej praktycznego modelu szafek.
3. Badanie rynku oraz złożenie zapytania ofertowego do firmy oferującej szafki szkolne.
4. Konsultacje z rodzicami w celu przedstawienia zasadności zakupu szafek.
5. Zakup szafek i przekazanie ich w użytkowanie szkole.
6. Montaż szafek.
7. Przydzielenie szafek poszczególnym uczniom objętych projektem.

Uzasadnienie projektu

Potrzeba realizacji projektu i jaki problem rozwiąże:
Średnio plecak przeciętnego ucznia waży 7 kg lub więcej, co może prowadzić do wielu dolegliwości przeciążeniowych, szczególnie odcinka lędźwiowo - piersiowego kręgosłupa.
Przykładowo z badań przeprowadzonych przez olsztyński sanepid w 2016 r. w szkołach podstawowych na grupie 3799 uczniów wynika, że co prawda u ponad 43% dzieci plecaki szkolne nie są za ciężkie, jednak u ponad 42% uczniów tornistry są na granicy dopuszczalnej wagi. Jedynie 14% dzieci ma przeładowane plecaki. (Źródło: http://gazetaolsztynska.pl/534068Ciezki-plecak-jest-grozny-dla-dzieci.html dostęp: 01.12.2018)
Możemy założyć, że sytuacja w lubartowskich szkołach jest podobna.

Komu będzie służył?
- bezpośrednim beneficjentem będą uczniowie kl. 0-V Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie,
- pośrednim beneficjentem będą rodzice uczniów.

Dlaczego należy go realizować?
- potrzeba instalacji szafek w szkołach jest systematycznie podnoszona przez rodziców we wszystkich szkołach podstawowych w Lubartowie - przeszkodą jest brak funduszy zarówno ze strony organu prowadzącego lub Rady Rodziców na ten konkretny cel, nawet jeśli jest to wymóg ministerialny,
- projekt adresowany jest do licznej grupy bezpośrednich beneficjentów, jakim są uczniowie klas 0 - V w Szkole Podstawowej Nr 3, w następnych latach szafki będą służyły kolejnym uczniom,
- projekt gwarantuje widoczny trwały rezultat, jakim będzie odpowiednie dostosowanie miejsc w szkołach oraz montaż szafek,
- projekt nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem rezultatów trwałych w kolejnych latach,
- projekt z łatwością można kontynuować w kolejnym roku budżetowym, tak żeby objąć nim jeszcze większą liczbę uczniów, docelowo wszystkich uczniów szkoły,
- pośrednim beneficjentem są również rodzice uczniów – zdrowy kręgosłup dzieci to potencjalne uniknięcie problemów ortopedycznych i kosztownych rehabilitacji,
- lżejsze plecaki mogą zachęcić wielu uczniów do chodzenia do i ze szkoły na piechotę - często ciężki plecak jest argumentem dla rodziców do podwożenia dzieci do szkoły samochodem. W ten sposób promujemy zdrowe obyczaje – nawet krótki spacer do i ze szkoły jest potrzebną formą aktywności fizycznej oraz okazją do przybywania na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Mniejsza liczba rodziców regularnie podwożących dzieci do szkoły, to również szansa na ,,rozładowanie” korków pod szkołami w godzinach porannych i popołudniowych, jak również zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, którzy muszą manewrować między szybko parkującymi i ruszającymi samochodami,
- indywidualne szafki z kluczem to kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności – muszą oni pamiętać o regularnym zamykaniu, jak również dbaniu o czystość swojej szafki. To również kształtowanie u uczniów umiejętności planowania swojej pracy – z czasem uczniowie nauczą się planować, które rzeczy warto zostawiać w szkole tak, aby unikać noszenia ciężarów, ale i nie utrudniać sobie pracy,
- indywidualne szafki i możliwość zostawiania podręczników w szkole, to również szansa na wpływanie ,,na zwyczaje nauczycieli” – w stylu akcji ,,Zadawaj z głową” – rodzice mogą mieć szanse na dialog z nauczycielami o częstotliwości zadawania prac domowych po każdej lekcji (a może tylko raz w tygodniu), tak aby uczniowie mogli zostawiać niektóre podręczniki w szafkach,
- projekt to również szansa do promocji idei Budżetu Obywatelskiego wśród szerokiego grona beneficjentów, bez względu na ich zainteresowania kulturalne czy sportowe. Wymiar praktyczny projektu może przyczynić się do postrzegania wydatków budżetu na realne i praktyczne cele, dedykowane dużej grupie odbiorców.