Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Informacja o głosowaniu

Logo

Wtorek, 28 września 2021

W edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 liczba osób głosujących nie przekroczyła 7% liczby osób uprawnionych do głosowania. Zgodnie z § 17 załącznika do uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego głosowanie uznaje się za nieważne.
Czytaj więcej »

Informacja o głosowaniu nad projektami Budżetu Obywatelskiego 2022

Logo

Wtorek, 21 września 2021

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubartów Nr VIII/723/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez mieszkańców miasta Lubartów do Budżetu Obywatelskiego 2022 odbędzie się w terminie od 26 września 2021 r. do 27 września 2021 r. 
Czytaj więcej »

Spotkanie

Logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Poniedziałek, 17 maja 2021

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r., o godzinie 15:00 poprzez platformę Microsoft Teams. W celu wzięcia czynnego udziału w dyskusji należy dołączyć do spotkania poprzez uruchomienie linku, który udostępniony będzie na stronie internetowej www.lubartow.pl, w zakładce Budżet Obywatelski 2022 we wskazanym powyżej terminie.
Spotkanie transmitowane będzie za pośrednictwem serwisu YouTube na oficjalnym kanale Miasta Lubartów. Link dostępny będzie na stronie internetowej www.lubartow.pl w zakładce Sesje i komisje Rady Miasta.
Czytaj więcej »