projekt nr 11

11. Kompletna scena teatralna dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie


Lokalizacja

II Liceum Ogólnokształcące, ul. Lubelska 68

Skrócony opis

Zakup i montaż szkolnej sceny teatralnej.

Opis projektu

Wyposażenie  szkoły w scenę, która umożliwi młodzieży realizację projektów, wieczorków poetyckich i innych imprez, uroczystości adresowanych do społeczności Lubartowa. Adresatami projektu są głównie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, ale także chętni mieszkańcy miasta chcący uczestniczyć w projektach teatralnych organizowanych przez społeczność II Liceum. Scena będzie służyła do realizacji warsztatów teatralnych, przygotowań do konkursów teatralnych oraz innych aktywności związanych z edukacją teatralną.

Uzasadnienie projektu

Zamontowanie sceny teatralnej rozwiążę problem organizacji projektów scenicznych przygotowywanych przez młodzież z II Liceum. W wyniku zmiany siedziby młodzież II Liceum Ogólnokształcącego została pozbawiona możliwości wystawiania projektów teatralnych dla szerszego odbiorcy np. rodziców, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorów.  Placówka nie dysponuje odpowiednim wyposażeniem. Działania kulturalne szkoły są więc ograniczone. Scena będzie służyć: młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego, ale także lokalnej społeczności uczestniczącej w życiu kulturalnym miasta.