projekt nr 8

8. Budowa oświetlenia drogowego (ul. Zygmunta II Augusta)


Lokalizacja

ul. Zygmunta II Augusta, działki nr: 62/10, 63/11, 64/10, 65/8, 66/8, 67/8, 68/8, 69/12, 70/8, 71/8, 72/7, 74/7, 128/7, 76/6, 77/7, 78/7, 79/15, 79/16, 80/8, 81/8, 82/4, 83/9

Skrócony opis

Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego przy ulicy Zygmunta II Augusta.

Opis projektu

Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego przy ulicy Zygmunta II Augusta w Lubartowie. Wykonanie doziemnej linii kablowej na odcinku ok. 400 m. Ustawienie 14 słupów oświetleniowych, montaż 14 opraw typu LED na wysięgnikach.

Uzasadnienie projektu

Ulica Zygmunta II Augusta jest ulicą zamieszkałą przez wielu mieszkańców, jest ulicą bez utwardzonej nawierzchni, co porą wieczorową utrudnia poruszanie się mieszkańcom, jednocześnie zagraża bezpieczeństwu. Panujące ciemności są pokusą dla potencjalnych włamywaczy, co w ostatnim okresie potwierdziło się takimi zdarzeniami.