projekt nr 14

14. Psistanek


Lokalizacja

ul. Łąkowa, działka nr 233

Skrócony opis

Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla psów i ich właścicieli.

Opis projektu

Zadanie będzie polegać na ogrodzeniu wyznaczonego terenu siatką systemową i zamontowaniu furtki wejściowej celem stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla psów i ich właścicieli. Na wybiegu umieszczone zostaną urządzenia kompozytowe do zabawy i tresury dla psów oraz ławki dla ich właścicieli. Ustawione zostaną również kosze na psie odchody i śmietniki. Opcjonalnie proponuje się zamontowanie koksownika do ogrzania się w zimne dni. Wykonanie utwardzonego dojścia do obiektu od ulicy Łąkowej, uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych, a także zabezpieczenie dojścia, ze względu na bliskość rowu melioracyjnego.

Uzasadnienie projektu

Adresatami projektu są posiadacze psów i ich pupile. Dzięki realizacji zadania, wzorem innych miast, nasi mieszkańcy zyskają bezpieczną przestrzeń do wyprowadzania psów bez smyczy oraz trenowania posłuszeństwa przy pomocy urządzeń typu agility. Umożliwi to również psom zabawę z innymi psami, co jest ważnym elementem ich socjalizacji. Jednocześnie psy biegające w takim miejscu nie będą nikomu przeszkadzać, ani stanowić zagrożenia. Na terenie wybiegu będzie obowiązywał regulamin określający zasady korzystania z obiektu. Jak wiadomo zmęczony pies, to szczęśliwy i spokojny pies, dlatego pozytywnym efektem będzie zmniejszenie aktywności i hałaśliwości psów w czasie spędzanym poza wybiegiem, co z pewnością docenią wszyscy mieszkańcy Lubartowa, nie tylko właściciele psów.