projekt nr 15

15. Remont ul. Ogrodowej


Lokalizacja

ul. Ogrodowa

Skrócony opis

Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej.

Opis projektu

Projekt dotyczy naprawy około 200 mb ulicy Ogrodowej od ulicy Partyzanckiej do ulicy Olchowej, tj.: wymiana krawężników, studzienek kanalizacyjnych wystających ponad nawierzchnię jezdni, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

Uzasadnienie projektu

Ulica Ogrodowa, to ulica bez chodników, służy do ruchu pojazdów i ruchu pieszych. Z powodu braku stabilizacji nawierzchnia jest pofałdowana, połamana, wystają studzienki kanalizacyjne i telefoniczne. W czasie dużych opadów woda wpływa na posesje, ponieważ są pozapadane krawężniki. Stan ulicy utrudnia ruch kołowy i pieszy. Ulica nigdy nie była remontowana.