projekt nr 10

10. Gry planszowe w Mieście


Lokalizacja

Lubartowski Ośrodek Kultury, ul. Rynek II 1

Skrócony opis

Bezpłatne udostępnienie mieszkańcom gier planszowych wraz z miejscem do gry.

Opis projektu

Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom gier planszowych za darmo, wraz z miejscem do gry, jako interesującego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, łączącego integrację jak i rozrywkę. Projekt ma za zadanie zachęcić mieszkańców do wspólnego spędzenia wolnego czasu, łączącego rozgrywkę a także integrację - w gronie rodzinnym, a nawet w grupie zupełnie obcych ludzi. Pokazać, że komputer czy konsola to nie jedyna znana i dostępna forma rozrywki. Wskazać plusy gier planszowych w dzisiejszym świecie. Dodatkowym celem projektu jest utworzenie trzydniowego wydarzenia, a także swego rodzaju darmowej wypożyczalni gier planszowych dla mieszkańców miasta.

Szczegółowy opis działań:
- Mantikora – festiwal gier planszowych:
Trzydniowe wydarzenie mające na celu promocję gier planszowych jako formę spędzania wolnego czasu. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury, z osobami mającymi doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych z grami planszowymi. Takie osoby będą miały za zadanie zorganizowanie wydarzenia, nauczenie uczestników zasad gry oraz wspólną grę i pomoc w porządkach po zakończeniu wydarzenia. W ramach współpracy organizatorzy przygotują także turnieje i konkursy - wraz z ich zasadami, sędziowaniem i innymi niezbędnymi elementami. Celem tego wydarzenia będzie zachęcenie rożnych grup mieszkańców do odwiedzin i zapoznania się z rożnymi typami gier, a nawet szachami. Wydarzenie odbędzie się na świeżym powietrzu, na placu przed Urzędem Miasta Lubartów. W razie niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do siedziby Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Dokładny harmonogram tego wydarzenia zostanie określony w późniejszym czasie.

- Zakup gier planszowych i stworzenie wypożyczalni gier planszowych:
W projekcie zostanie zakupionych około 100 gier planszowych, które zostaną włączone do zbiorów Lubartowskiego Ośrodka Kultury, w którym działa Klub Fantastyki Zielony Smok. Odpowiadać one będą preferencjom i potrzebom osób uczestniczących w spotkaniach z grami planszowymi. Dzięki zakupionym grom planszowym zostanie stworzona wypożyczania gier planszowych, z której to mieszkańcy będą mogli wypożyczyć grę za darmo, spełniając określone warunki.

- Zakup koszulek na karty:
Gry planszowe mają to do siebie, że wykorzystuje się w nich wiele kart. Aby zapobiec ich szybkiemu zużyciu niezbędny jest zakup koszulek ochronnych na karty. Taki zakup da możliwość przedłużenia żywotności kart i pozwoli na ich użytkowanie jeszcze długo po  zakończeniu projektu przez mieszkańców naszego miasta.

- Zakup gier planszowych w planowanych konkursach i turniejach:
W ramach projektu zostaną ufundowane nagrody w konkursach i turniejach dla uczestników wydarzenia.

- Działania promocyjne:
W ramach projektu przewidziane zostaną działania promocyjno - reklamowe, mające na celu zachęcić mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu, jak i w późniejszym etapie do skorzystania z wypożyczalni gier planszowych. Tutaj też przewidziany jest zakup tabliczki informacyjnej, jak i stworzenie naklejek, które w późniejszym etapie zostaną naklejone na gry planszowe w wypożyczalni gier.

Kosztorys:
- 25 000 zł – gry planszowe na potrzeby stworzenia wypożyczalni i wykorzystania na spotkaniach z grami i innych wydarzeniach organizowanych przez Lubartowski Ośrodek Kultury,
- 1 500 zł – koszulki na karty do gier, które przedłużą żywotność wykorzystania gier planszowych,
- 4 000 zł – nagrody w konkursach i turniejach organizowanych podczas 3-dniowego wydarzenia Mantikora – festiwal gier planszowych,
- 2 800 zł – jako iż szachy są jedną z najstarszych znanych nam gier planszowych, planujemy zakup szachów ogrodowych wraz z matą do nich, które będzie można wypożyczać zarówno mieszkańcom, jak i wykorzystać w imprezach organizowanych w naszym mieście,
- 5 000 zł – koszt obsługi 3-dniowego wydarzenia, w tym pomoc przy sprzątaniu po nim (wykonawca zewnętrzny),
- 20 000 zł – zakup drukarki 3D, która pozwoli na dodrukowanie ewentualnych zagubionych elementów z gier planszowych w trakcie działania wypożyczalni gier planszowych, co w późniejszym czasie pozwoli zaoszczędzić środki na dokupienie zgubionych elementów gier planszowych, czy gier bitewnych,
- 4 000 zł – działania promocyjne, plakaty A4/A3, kubki, smycze, torby, które będą promowały projekt nawet po jego zakończeniu,
- 500 zł – identyfikacja wizualna Budżetu Obywatelskiego, poprzez tabliczkę informacyjną, naklejki na gry planszowe.

Uzasadnienie projektu

Gry planszowe to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu połączony z integracją, edukacją czy nawet wspólną rozmową w trakcie rozgrywanej partii. Gry planszowe pozwalają spotkać się z innymi osobami, porozmawiać, a nawet wspólnie rozwiązać jakiś problem. Ideą pośrednią projektu jest pokazać gry planszowe nie tylko jako zabawę, ale sposób na wymianę doświadczeń, poglądów, a także zbliżenie do siebie pokoleń. Projekt powinien pokazać mocne strony nowoczesnych gier planszowych, które znacznie różnią się od klasyków, takich jak chociażby Eurobiznes.
Podsumowując, projekt powinien pomóc przełamać ten pierwszy krok jakim jest poznanie nowych osób. Być może dzięki temu projektowi nawiążą się przyjaźnie, które będą trwać latami.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców:
- zwiększy różnorodność dostępnych, lokalnych aktywności kulturalnych dla mieszkańców,
- utworzy się swego rodzaju wypożyczalnia gier planszowych, dzięki której mieszkańcy za darmo, ale pod pewnymi warunkami będą mogli wypożyczyć do domu grę planszową,
- wyrówna szanse w dostępie do gier planszowych, szczególnie dla osób o niższych dochodach - niektóre gry planszowe mają wyższe ceny, co może stanowić niechęć do grania w gry planszowe,
- zwiększy zainteresowanie mieszkańców działalnością kulturalną w mieście, w tym poznanie oferty oraz innych wydarzeń,
- wspólna aktywność mieszkańców, nie tylko jako pojedyncze czy indywidualne osoby, które biorą udział w określonym wydarzeniu kulturalnym. Pokaże pozytywne strony grupy jak i zespołu poprzez wspólne rozmowy, wymianę poglądów, dyskusji na tematy związane z grami i niezwiązane z nimi,
- podniesie standard usług kulturalnych - po zakończeniu projektu możliwe będzie organizowanie kolejnych wydarzeń wedle potrzeb mieszkańców, co stanowić będzie szanse upowszechniania kultury w inny, rozrywkowy i interaktywny sposób.