projekt nr 5

5. Budowa nowego placu zabaw na os. Powstańców Warszawy w Lubartowie


Lokalizacja

ul. Powstańców Warszawy 1, działka nr 439/3

Skrócony opis

Budowa nowego placu zabaw wraz z montażem zabawek dla dzieci i młodzieży.

Opis projektu

Projekt to budowa nowego placu zabaw wraz z montażem zabawek dla dzieci i młodzieży z wykonaniem bezspoinowej syntetycznej nawierzchni bezpiecznej. Powstały plac zabaw dla bezpieczeństwa ma być ogrodzony płotkiem metalowym, wykonanym z profili stalowych, zostanie również oznakowany za pomocą regulaminu, określającego zasady bezpieczeństwa, obowiązujące podczas korzystania z urządzeń. Projekt zakłada także wykonanie dokumentacji  uwzględniającej wymogi prawa budowlanego. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikaty zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009. Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw oraz siłowni pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci w wieku 3 - 12 lat. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców, podniesienie estetyki okolicy, zapewnienie bezpieczeństwa miejsca zabaw, integracja społeczeństwa i aktywność fizyczna. Potencjalnymi adresatami projektu są przede wszystkim dzieci z terenu Lubartowa.

Uzasadnienie projektu

Projekt ten jest potrzebny na tym terenie, aby stworzyć dzieciom bezpieczne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. Powstanie takiego placu zachęca dzieci i rodziców do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, stanowi miejsce spotkań dzieci i rodziców, sprzyja zacieśnianiu relacji sąsiedzkich, kształtuje prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych. Plac usytuowany jest blisko centrum miasta. Głównym celem jest odciągnięcie dzieci od komputerów, telefonów i zabicia nudy. Regularny ruch zapewnia dobry rozwój dzieci i młodzieży. Ponadto realizacja projektu poprawi w dużej mierze estetykę przestrzeni i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców.