projekt nr 6

6. Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki w Lubartowie


Lokalizacja

ul. Popiełuszki 2 i 13, działka nr 326/2, działka nr 324/6

Skrócony opis

Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu wraz z montażem zabawek i urządzeń siłowych.

Opis projektu

Projekt to budowa nowego placu zabaw z wykonaniem poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej oraz siłowni na świeżym powietrzu z nawierzchnią trawiastą wraz z montażem zabawek i urządzeń siłowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Powstały plac zabaw oraz siłownia dla bezpieczeństwa mają być ogrodzone płotkiem metalowym wykonanym z profili stalowych, zostaną również oznakowane za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązującego podczas korzystania z urządzeń. Projekt zakłada także wykonanie dokumentacji uwzględniającej wymogi prawa budowlanego. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikaty zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009. Siłownia plenerowa wykonana będzie głównie z metalowych elementów, ocynkowanych metodą ogniową.
Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci w wieku 3 - 12 lat, natomiast z siłowni mogą korzystać osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 14 roku życia. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki okolicy, zapewnienie bezpiecznego miejsca zabaw, integracja społeczna i aktywność fizyczna. Potencjalnymi adresatami projektu są głównie dzieci z terenu Lubartowa.

Uzasadnienie projektu

Projekt ten jest potrzebny na tym terenie, aby stworzyć dzieciom bezpieczne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. Powstanie takiego placu zachęca dzieci i rodziców do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, stanowi miejsce spotkań dzieci i rodziców, sprzyja zacieśnianiu relacji sąsiedzkich, kształtuje prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych. Korzystając z siłowni można wzmocnić kondycję fizyczną, odporność oraz poprawić koordynacje ruchową. Dobrze wykonane ćwiczenia w siłowni plenerowej mogą mieć formę rehabilitacji. Plac usytuowany jest blisko centrum miasta. Głównym celem jest odciągnięcie dzieci od komputerów, telefonów i zabicie nudy. Regularny ruch zapewnia dobry rozwój dzieci, młodzieży i seniorów, a także zapobiega kontuzjom i schorzeniom u osób dorosłych i seniorów. Szczególnie korzystny wpływ ma ruch na świeżym powietrzu. W najbliższej okolicy brakuje placów zabaw i siłowni plenerowej. Ponadto realizacja projektu poprawi w dużej mierze estetykę przestrzeni i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców.