projekt nr 7

7. Budowa oświetlenia drogowego (ul. Stefana Batorego)


Lokalizacja

ul. Stefana Batorego, działki nr: 62/8, 63/8, 64/13, 65/11, 66/11, 67/11, 68/11, 69/17, 70/11, 71/11, 75/1, 72/10, 74/10, 128/10, 76/8, 77/9, 78/9, 79/21, 79/22, 80/11, 82/6, 83/12


Skrócony opis

Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego przy ul. Stefana Batorego.

Opis projektu

Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego przy ulicy Stefana Batorego w Lubartowie. Wykonanie doziemnej linii kablowej na odcinku ok. 400 m, ustawienie 14 słupów oświetleniowych, montaż 14 opraw typu LED na wysięgnikach.

Uzasadnienie projektu

Ulica Stefana Batorego jest ulicą zamieszkałą przez wielu mieszkańców, jest ulicą bez utwardzonej nawierzchni, co porą wieczorową utrudnia poruszanie się mieszkańcom, jednocześnie zagraża bezpieczeństwu. Panujące ciemności są pokusą dla potencjalnych włamywaczy, co w ostatnim okresie potwierdziło się takimi zdarzeniami. Mieszkańcami tej ulicy są młode rodziny posiadające dzieci, które w okresach jesieni i zimy, często porą wieczorową, wracają z zajęć pozalekcyjnych. Panująca na ulicy ciemność powoduje u powracających dzieci lęk.