projekt nr 9

9. Budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego


Lokalizacja

ul. Bolesława Mucharskiego

Skrócony opis

Budowa ścianki treningowej o szerokości 10 m i wysokości 3 m oraz utwardzenie ok. 180 m2 podłoża przed ścianką.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa tenisowej ścianki treningowej. Planuje się wybudowanie ścianki o szerokości 10 m i wysokości 3 m oraz utwardzenia ok. 180 m2 podłoża przed ścianką (podłoże betonowe).
Ze ścianki mógłby korzystać każdy nieodpłatnie od malucha po seniora, stanowiłaby źródło zabawy, rekreacji oraz wsparcie nauki dla mieszkańców miasta Lubartów zarówno tych, którzy tenis ziemny uprawiają już od lat, jak również tych, którzy zaczynają lub chcieliby zacząć przygodę z tym sportem, a nie stać ich na korzystanie z płatnych kortów lub brak im partnera do gry, albo zwyczajnie brak im początkowej wiary w swoje umiejętności. Ścianka tenisowa pozwoliłaby na samodzielne uprawianie i doskonalenie techniki tenisowej. W przypadku dzieci to doskonały forma rekreacji na świeżym powietrzu, gdzie pod opieką rodziców można stawiać pierwsze kroki w tenisowej sztuce. Ścianka to zawsze najlepszy partner do treningu, który nigdy nie opada z sił. Idealna propozycja dla aktywnego spędzania czasu. W przypadku łagodnych zim możliwa do realizacji przez cały rok.

Uzasadnienie projektu

Aktywność sportowa jest istotna w życiu mieszkańców Lubartowa. Społeczeństwo Lubartowa jest społeczeństwem stosunkowo młodym, wykazującym wielkie zainteresowanie uprawianiem sportu i rekreacją fizyczną. Na terenie miasta czynnie uprawia sport i jest zrzeszonych w klubach oraz grupach młodzieżowych około 1000 dzieci, młodzieży i seniorów (tenis jest sportem od 2 do 100 lat). Od wielu lat w naszym mieście borykamy się z niewystarczającą infrastrukturą sportową, mogącą służyć klubom sportowym oraz wszystkim mieszkańcom. Zapotrzebowanie na miejsca treningowe i służące do organizacji sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży jest dużo wyższe niż możliwości dostępnej infrastruktury. Wykorzystywanie istniejącej infrastruktury przez kluby oznacza dla pozostałych mieszkańców trudniejszy dostęp do obiektów. Jest całkowity brak na terenie miasta i okolic (od momentu dewastacji infrastruktury tenisowej przy dawnych Zakładach Garbarskich) miejsca, gdzie samodzielnie można poćwiczyć tenis ziemny. Wraz z popularnością tego sportu rośnie również w Lubartowie grupa miłośników tenisa.
Z wiedzy wnioskodawcy wynika, że część osób, aby skorzystać z bazy tenisowej, w tym ścianki tenisowej, jeździ na obiekty do Lublina czy Łęcznej. Budowa ścianki tenisowej jest stosunkowo tanią ,,protezą" umożliwiającą uprawianie tego sportu w Lubartowie.

Zalety:
1) niski koszt realizacji;
2) niewielkie lub wręcz brak kosztów utrzymania i konserwacji;
3) dostępność dla każdego bez względu na wiek i umiejętności techniczne;
4) możliwość wykorzystania utwardzonego placu przed ścianką do wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych;
5) możliwość wykorzystania ścianki do prowadzenia treningów uczestników szkółki tenisowej, lepszej realizacji celów treningowych.