projekt nr 3

3. Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wym. 50 x 24 m na os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego placu zabaw na os. Popiełuszki oraz montaż 1 szt. progu zwalniającego na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie


Lokalizacja

Działka nr 324/6 przy ul. Popiełuszki 10, działka nr 146/44 przy ul. Kosmonautów 11, działka nr 640 przy ul. Jana Heweliusza

Skrócony opis

Budowa boiska o nawierzchni trawiastej oraz placu zabaw wraz z montażem zabawek. Montaż jednego progu zwalniającego wyposażonego w elementy odblaskowe.

Opis projektu

Założeniem projektu jest budowa boiska o wymiarach płyty głównej wynoszącej 50 x 24 m wraz z opaskami wokół płyty.
Nawierzchnia boiska trawiasta, wykonana na zniwelowanym i uwałowanym podłożu, obramowanie nawierzchni z obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm. Odwodnienie sprowadzające wody deszczowe z boiska w teren - powierzchniowe. Dla polepszenia warunków odwodnienia wokół płyty boiska wykonana zostanie opaska o szerokości 1 m z warstwy ubitego żwiru grubości 10 cm, ułożonego na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Wyposażenie boiska stanowią dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatką. Bramki do piłki nożnej o wym. 7,32 x 2,44 m - wykonane z aluminiowego specjalnego profilu 120/100 mm, malowane na biało metodą proszkową. Siatka do piłki nożnej PP 7,50 x 2,50 m, grubości sznura 4,5 mm, gł. 200/200. Sposób mocowania bramki: słupki bramki wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w podłożu. Proponowany projekt zakłada również budowę placu zabaw wraz z montażem zabawek. Powstały plac zabaw ma być ogrodzony płotkiem metalowym, wykonanym z profili stalowych, oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metolowych będzie posiadał certyfikaty zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009. Projekt  zakłada również montaż 1 szt. progu zwalniającego wyposażonego w elementy odblaskowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa poprzez spowolnienie ruchu drogowego na ul. Jana Heweliusza, na os. Kopernika.
Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, podniesienie estetyki okolicy, zapewnienie bezpieczeństwa miejsca zabaw, integracja społeczna i aktywność fizyczna. Potencjalnymi adresatami projektu są przede wszystkim dzieci, młodzież i osoby dorosłe korzystające z terenu Lubartowa.

Uzasadnienie projektu

Aktywność ruchowa to sposób na lepsze, a co za tym idzie, zdrowsze życie współczesnego społeczeństwa. Dla prawidłowego rozwoju wszelkich form aktywności ruchowej społeczeństwa niezbędne jest zapewnienie w jego najbliższym otoczeniu odpowiednich warunków dla potrzeby realizacji aktywności ruchowej. Realizacja projektu poprawi w dużej mierze estetykę przestrzeni i poziom zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Próg zwalniający skutecznie zredukuje i spowolni prędkość, co w wielu przypadkach przełoży się na większe bezpieczeństwo dzieci, pieszych i rowerzystów, którzy na terenach domków jedno i wielorodzinnych często przekraczają jezdnię. Stanowi istotne elementy w ruchu, które tworzą dobrze zorganizowane przestrzenie dla pieszych i kierowców.