projekt nr 2

2. XXVII Święto Roweru


Lokalizacja

Punkt centralny imprezy: ul. Nowodworska, parking sklepu Mrówka.

Skrócony opis

Organizacja XXVII edycji Święta Roweru.

Opis projektu

Projekt  dotyczy organizacji XXVII edycji Święta Roweru w Lubartowie. Jest to impreza promująca Lubartów jako rowerową stolicę Polski, zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu. Organizacja imprezy zostanie przeprowadzona z zachowaniem charakterystycznych jej elementów, takich jak: darmowe koszulki dla uczestników, porcja grochówki lub bigosu, dyplomy dla wszystkich uczestników oraz puchary dla osób ustanawiających rekordy w swoich kategoriach.

Koszty zadania:
1. Zakup 13 000 koszulek dla uczestników - koszulka bawełniana, kolor seledynowy (jasny zielony), gramatura 190, nadruk w wielkości formatu A4, tył koszulki 1 kolor, przód 5 kolorów, rodzaj nadruku sitodruk, treść nadruku określona przez organizatora - 130 000 zł.
2. Zakup rowerów - 10 szt. - 10 000 zł.
3. Zakup parasoli z aluminiowym stelażem, symetrycznie rozmieszczonymi nadrukami Święto Roweru oraz logotypami Lubartowa, drewnianych stołów oraz ław (6 kompletów) - 10 000 zł.
4. Zakup 6 szt. namiotów rozkładanych 2 x 3 mb z aluminiowym stelażem, z nadrukami Święto Roweru oraz logo Lubartowa - 10 000 zł.

Uzasadnienie projektu

Realizacja XXVII Święta Roweru przyniesie korzyści wizerunkowe i społeczne. Miasto Lubartów od lat jest gospodarzem imprezy, będącej największym tego typu wydarzeniem zorganizowanych w kraju i w Europie. Pozytywny przekaz medialny tej inicjatywy przyczynia się do podniesienia rozpoznawalności Lubartowa i pozwala utożsamiać się z jej pozytywnym wizerunkiem, wzmacniając poczucie więzi mieszkańców. Zaangażowanie się w prace wolontariackie przy organizacji imprezy kreuje pozytywne wzorce wśród młodzieży i dorosłych,  przyczyniają  się do budowania więzi społecznych.
Organizacja imprezy poprzez promocję aktywnego i zdrowego trybu życia, przyczynia się również do częściowej eliminacji chorób cywilizacyjnych, a tym samym do zmniejszenia liczby osób korzystających z opieki medycznej.

Święto Roweru to m.in.:
- promocja Lubartowa jako centrum rekreacji i turystyki rowerowej,
- propagowanie wzorców zdrowego spędzania wolnego czasu,
- propagowanie wzorców spędzania czasu w gronie rodzinnym,
- propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze, bez alkoholu,
- kontynuacja tradycji imprezy realizowanej od 26 lat,
- promocja Lubartowa i atrakcji turystycznych okolic.

Realizacja projektu przyczyni się do przeciwdziałania takim zjawiskom jak:
- wzrost liczby chorób cywilizacyjnych spowodowanych brakiem odpowiedniej ilości ruchu,
- zwiększająca się ilość czasu spędzanego w miejscu pracy,
- moda na spędzanie czasu przed TV lub komputerem powodująca rozluźnienie więzów rodzinnych i narastanie wielu patologii społecznych.

Święto Roweru to inicjatywa służąca wszystkim mieszkańcom Lubartowa, a realizacja jej kolejnej edycji przyczyni się do:
- kontynuacji chlubnej tradycji organizacji imprezy,
- wzrostu rozpoznawalności Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej jako dobrego miejsca dla turystyki i rekreacji rowerowej oraz do ciekawego spędzania wolnego czasu,
- poprawy zdrowotności mieszkańców Lubartowa poprzez zachęcenie ich do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
- integracji lokalnej społeczności,
- poprawy poziomu bezpieczeństwa rowerzystów na drogach publicznych.